Massimiliano Pelletti
White Horizon
White Horizon, 2022
Sodalite and mexican white onyx
66 x 33 x 40 cm (iron base cm 16 included)
Ed. 1/1
Ph. Nicola Gnesi