Massimiliano Pelletti
Gyoia
Gyoia, 2019
White Marble
170 x 50 x 50 cm
ed. 1 / 1
Ph. Nicola Gnesi